جنگ داخلی اسپانیا

اسپانیای 1936: انقلاب و خودگردانی(با زیرنویس فارسی)

اسلام و فاشیسم

هولوکاست

کلود لانزمن” این مستند را بدون استفاده از هیچگونه تصاویری آرشیوی ساخته است. او با بازماندهها، شاهدان و افسران سابق نازی مصاحبه کرده است. با استفاده از کوچکترین جزئیات این مستند تصویر وحشتناکی از نسل کشی نازیها نشان می دهد

قسمت اول (هولوکاست) با زیرنویس فارسی

قسمت دوم (هولوکاست) با زیرنویس فارسی

درس‌هایی از هولوکاست