بیانیه شبکه همبستگی با مبارزات مردم در ایران

 

اوج گیری مبارزات مردم در ایران برای کسب حقوق فردی، اجتماعی و سیاسی خود در دی ماه 1396 زمینۀ گردهمایی ما و ایجاد یک شبکۀ مشترک شد.

ما شاهدیم که مبارزه اقشار و گروه های اجتماعی گوناگون، کارگران، زنان، معلمان، دانشجویان، نویسندگان، روزنامه نگاران و هنرمندان از جانب رژیم توتالیتر جمهوری اسلامی با خشونت و سرکوب سیستماتیک، دستگیری و شکنجه پاسخ می گیرد. اما مقاومت در برابر این سرکوب ها با وجود دستگیری هزاران انسان آزادی خواه و جان باختن ده ها تن از آنان به گونه ها و اشکال جدیدی ادامه می یابد.

ما بر آنیم تا فریاد توده های معترض و صدای زندانیان در بند در ایران را توان بخشیم و مطالبات این خیزش وسیع اجتماعی را در افکار عمومی محل زیست خود انعکاس دهیم.

این مطالبات از این قرارند:

 • آزادی بی قید و شرط عقیده، بیان، اجتماعات، مطبوعات، تظاهرات، اعتصاب، تشکل
 • آزادی همۀ زندانیان سیاسی و عقیدتی
 • لغو فوری و بدون قید و شرط اعدام
 • ایجاد کمیسیون های حقیقت یاب برای بررسی جنایات رژیم و فراهم نمودن ساز و کار دادخواهی توسط خانواده ها و بازماندگان اعدام شدگان، فعالین سیاسی و وکلای مترقی
 • لغو فوری حجاب اجباری و سایر قوانین و مقررات تبعیض جنسیتی در همه سطوح اجتماعی، شغلی، فرهنگی، هنری و ورزشی
 • پایان دادن به تبعیض بین انسان ها به دلیل تعلقات مذهبی، ملیتی و گرایشات جنسی
 • انحلال بنیادها و موسسات مالیمذهبی و شبکه های صدقه و خیرات، سازماندهی مددکاری اجتماعی مدرن
 • لغو آموزش مذهبی در مدارس و اجبار کودکان برای شرکت در مراسم مذهبی
 • ممنوعیت کار و ازدواج کودکان
 • مبارزه برای حفظ محیط زیست و آزادی بی قید و شرط فعالین این عرصه
 • پایان بخشیدن به فقر و فلاکت و فراهم آوردن شرایط زندگی انسانی برای همۀ شهروندان
 • قطع فوری نظامیگری در منطقه و خروج سپاهیان جمهوری اسلامی ایران از کشور های دیگر
 • عدم مداخلۀ سیاسی و نظامی و اقتصادی جمهوری اسلامی ایران در کشور های دیگر

برای پیشبرد این مطالبات تا دستیابی به

 • جدایی کامل مذهب از دولت در همۀ عرصه های اجتماعی و برقراری یک نظام سکولار عاری از هرگونه تعصبات مذهبی، ملی،نژادی و جنسی

به ما بپیوندید.

دیدگاهتان را بنویسید