در اعتراضات دی ماه ۹۶ به قتل رسیدند.

دیدگاهتان را بنویسید