نامه حمایتی کنفدراسیون اتحادیه‎های کارگری نروژ از فعالین کارگری ومدنی درایران

شماری از فعالین کارگری در ایران مورد آزار و اذیت قرار گرفته و دستگیر شده انداعتراض به تداوم آزار و بازداشت فعالین کارگری نیشکر هفت تپه و سندیکای کارگران شرکت…

Weiterlesenنامه حمایتی کنفدراسیون اتحادیه‎های کارگری نروژ از فعالین کارگری ومدنی درایران

نامه منتسب به اسماعیل بخشی خطاب به رئیس قوه قضاییه ، پروژه امنیتی جدید جمهوری اسلامی

" نامه منتسب به اسماعیل بخشی خطاب به رئیس قوه قضایه "، پروژه امنیتی جدید! در روز بیستم شهریور ماه، نامه‌ای منتسب به سه فعال سیاسی دربند، اسماعیل بخشی؛ محمود…

Weiterlesenنامه منتسب به اسماعیل بخشی خطاب به رئیس قوه قضاییه ، پروژه امنیتی جدید جمهوری اسلامی

بیانیه شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران در اعتراض به عدم صدور حکم مرخصی بدون حقوق محمد حبیبی و احکام هیات رسیدگی به تخلفات اداری برای فعالان صنفی خراسان شمالی

بیانیه شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران در اعتراض به عدم صدور حکم مرخصی بدون حقوق محمد حبیبی و احکام هیات رسیدگی به تخلفات اداری برای فعالان صنفی خراسان شمالیبه…

Weiterlesenبیانیه شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران در اعتراض به عدم صدور حکم مرخصی بدون حقوق محمد حبیبی و احکام هیات رسیدگی به تخلفات اداری برای فعالان صنفی خراسان شمالی

عفو بین الملل برای نجات جان فعالین محیط زیست فراخوان می دهد

عفو بین الملل برای نجات جان فعالین محیط زیست فراخوان می دهددر روز جهانی محیط زیست عفو بین‌الملل بار دیگر از مقامات ایران می‌خواهد که سرکوب فعالین محیط زیست در…

Weiterlesenعفو بین الملل برای نجات جان فعالین محیط زیست فراخوان می دهد

تجمع خانواده‌های بازداشت شدگان روز کارگر در مقابل زندان اوین

تجمع خانواده‌های بازداشت شدگان روز کارگر در مقابل زندان اوینامروز شنبه ۱۸ خردادماه ۱۳۹۸، در چهلمين روز بازداشت موقت كيوان صميمى، ندا ناجى، مرضيه اميرى و عاطفه رنگریز، خانواده‌ها و…

Weiterlesenتجمع خانواده‌های بازداشت شدگان روز کارگر در مقابل زندان اوین

طرح شکایت به سازمان جهانی کار درباره تخلفات دولت ایران و سرکوب کارگران در هفت تپه

به : سازمان جهانی کارموضوع: طرح شکایت درباره سرکوب کارگران و فعالان و حامیان کارگری در هفت تپهرونوشت به: کمیته آزادی انجمن-سازمان جهانی کاربدینوسیه گزارش مختصر و شکایت رسمی خود…

Weiterlesenطرح شکایت به سازمان جهانی کار درباره تخلفات دولت ایران و سرکوب کارگران در هفت تپه

TUC fordert iranische Regierung auf, die Unterdrückung der arbeitenden Bevölkerung einzustellen

10 Mai 2019 Wir bekunden öffentlich unsere Solidarität mit den unterdrückten Arbeitern des Iran und zur unterstützenden Unterstützung ihrer Proteste und Streiks zur Verwirklichung der Grundrechte im Iran. Der TUC…

WeiterlesenTUC fordert iranische Regierung auf, die Unterdrückung der arbeitenden Bevölkerung einzustellen

بیانیه مشترک : به مناسبت روز جهانی کارگر

بیانیه مشترک : به مناسبت روز جهانی کارگر __________________________فرخنده باد اول ماه می (۱۱اردیبهشت) روز اتحاد رزمندۀ کارگران ايران و جهان علیه نظام سرمایه داریحرکت دلیرانۀ صدها هزار کارگر شهرهای…

Weiterlesenبیانیه مشترک : به مناسبت روز جهانی کارگر

ﺑﻴﺎﻧﻴﻪ ﻣﻌﻠﻤﺎﻥﻋﺪاﻟﺘﺨﻮاﻩ ﺩﺭ اﻋﺘﺮاﺽ ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞﺩﺳﺘﻤﺰﺩ ﻧﺎﻋﺎﺩﻻﻧﻪ

ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻲ ﻣﺎﻓﻴﺎﻱ ﻣﻮﺳﻮﻡ ﺑﻪ ﺷﻮﺭاﻱ_ﻋﺎﻟﻲ_ﻛﺎﺭ ﻣﻴﺰاﻥ ﺣﺪاﻗﻞ ﺩﺳﺘﻤﺰﺩ ﺭا ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ و ﭘﺎﻧﺼﺪ و ﺷﺎﻧﺰﺩﻩ ﻫﺰاﺭ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻤﻮﺩ ﻛﻪ اﺯ ﺩﻱ ﻣﺎﻩ ﻧﻮﺩ و ﺷﺶ ﺗﺎﻛﻨﻮﻥ اﻋﺘﺮاﺽ ﺑﻪ…

Weiterlesenﺑﻴﺎﻧﻴﻪ ﻣﻌﻠﻤﺎﻥﻋﺪاﻟﺘﺨﻮاﻩ ﺩﺭ اﻋﺘﺮاﺽ ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞﺩﺳﺘﻤﺰﺩ ﻧﺎﻋﺎﺩﻻﻧﻪ