نامه حمایتی کنفدراسیون اتحادیه‎های کارگری نروژ از فعالین کارگری ومدنی درایران

شماری از فعالین کارگری در ایران مورد آزار و اذیت قرار گرفته و دستگیر شده انداعتراض به تداوم آزار و بازداشت فعالین کارگری نیشکر هفت تپه و سندیکای کارگران شرکت…

Weiterlesen نامه حمایتی کنفدراسیون اتحادیه‎های کارگری نروژ از فعالین کارگری ومدنی درایران

نامه منتسب به اسماعیل بخشی خطاب به رئیس قوه قضاییه ، پروژه امنیتی جدید جمهوری اسلامی

" نامه منتسب به اسماعیل بخشی خطاب به رئیس قوه قضایه "، پروژه امنیتی جدید! در روز بیستم شهریور ماه، نامه‌ای منتسب به سه فعال سیاسی دربند، اسماعیل بخشی؛ محمود…

Weiterlesen نامه منتسب به اسماعیل بخشی خطاب به رئیس قوه قضاییه ، پروژه امنیتی جدید جمهوری اسلامی

کانون نویسندگان ایران ؛آزادی بیان در تنگنای محاکمه

محمد مقیسه؛ قاضی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب: «شماها نفس کشیدنتان حرام است. الهی دست‌هاتون بشکنه. باروت باید ریخت در دهانتان و منفجرتان کرد. قلم‌هایتان را باید شکست».(۱۲خرداد ۹۸،دادگاه یک خبرنگار)پس…

Weiterlesen کانون نویسندگان ایران ؛آزادی بیان در تنگنای محاکمه

طرح شکایت به سازمان جهانی کار درباره تخلفات دولت ایران و سرکوب کارگران در هفت تپه

به : سازمان جهانی کارموضوع: طرح شکایت درباره سرکوب کارگران و فعالان و حامیان کارگری در هفت تپهرونوشت به: کمیته آزادی انجمن-سازمان جهانی کاربدینوسیه گزارش مختصر و شکایت رسمی خود…

Weiterlesen طرح شکایت به سازمان جهانی کار درباره تخلفات دولت ایران و سرکوب کارگران در هفت تپه

TUC fordert iranische Regierung auf, die Unterdrückung der arbeitenden Bevölkerung einzustellen

10 Mai 2019 Wir bekunden öffentlich unsere Solidarität mit den unterdrückten Arbeitern des Iran und zur unterstützenden Unterstützung ihrer Proteste und Streiks zur Verwirklichung der Grundrechte im Iran. Der TUC…

Weiterlesen TUC fordert iranische Regierung auf, die Unterdrückung der arbeitenden Bevölkerung einzustellen

Gründungserklärung

Gründungserklärung des Netzwerkes für Solidarität mit der Protestbewegung im Iran Die neue Phase der Protestbewegung der Bevölkerung im Iran für ihre fundamentalen sozialen und politischen Rechte im Dezember 2017 war…

Weiterlesen Gründungserklärung

بیانیه مشترک : به مناسبت روز جهانی کارگر

بیانیه مشترک : به مناسبت روز جهانی کارگر __________________________فرخنده باد اول ماه می (۱۱اردیبهشت) روز اتحاد رزمندۀ کارگران ايران و جهان علیه نظام سرمایه داریحرکت دلیرانۀ صدها هزار کارگر شهرهای…

Weiterlesen بیانیه مشترک : به مناسبت روز جهانی کارگر

بیانیه شورای‌هماهنگی‌تشکلهای‌صنفی‌فرهنگیان‌ایراﻥ، ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑﺮ ﭘﻴﮕﻴﺮﻱ ﻣﻂﺎﻟﺒﺎﺕ ﺗﺤﺼﻦاﺳﻔﻨﺪﻣﺎﻩ

همه می دانیم یا لازم است بدانیم ﺗﺸﻜﻞ ﻫﺎی ﻣﺪنی و صنفی یکی اﺯ ﺳﺘﻮﻥ ﻫﺎ و ﭘﺎﻳﻪ ﻫﺎی اصلی ﺟﺎﻣﻌﻪ مدنی ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺩﺭ اﻳﺭان بیش از ﺩﻭ ﺩﻫﻪ اﺳﺖ…

Weiterlesen بیانیه شورای‌هماهنگی‌تشکلهای‌صنفی‌فرهنگیان‌ایراﻥ، ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑﺮ ﭘﻴﮕﻴﺮﻱ ﻣﻂﺎﻟﺒﺎﺕ ﺗﺤﺼﻦاﺳﻔﻨﺪﻣﺎﻩ

ﺑﻴﺎﻧﻴﻪ ﻣﻌﻠﻤﺎﻥﻋﺪاﻟﺘﺨﻮاﻩ ﺩﺭ اﻋﺘﺮاﺽ ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞﺩﺳﺘﻤﺰﺩ ﻧﺎﻋﺎﺩﻻﻧﻪ

ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻲ ﻣﺎﻓﻴﺎﻱ ﻣﻮﺳﻮﻡ ﺑﻪ ﺷﻮﺭاﻱ_ﻋﺎﻟﻲ_ﻛﺎﺭ ﻣﻴﺰاﻥ ﺣﺪاﻗﻞ ﺩﺳﺘﻤﺰﺩ ﺭا ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ و ﭘﺎﻧﺼﺪ و ﺷﺎﻧﺰﺩﻩ ﻫﺰاﺭ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻤﻮﺩ ﻛﻪ اﺯ ﺩﻱ ﻣﺎﻩ ﻧﻮﺩ و ﺷﺶ ﺗﺎﻛﻨﻮﻥ اﻋﺘﺮاﺽ ﺑﻪ…

Weiterlesen ﺑﻴﺎﻧﻴﻪ ﻣﻌﻠﻤﺎﻥﻋﺪاﻟﺘﺨﻮاﻩ ﺩﺭ اﻋﺘﺮاﺽ ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞﺩﺳﺘﻤﺰﺩ ﻧﺎﻋﺎﺩﻻﻧﻪ