اخبار...

دستگیرشدگان؛دادخواهی

محیط زیست

رویدادها ؛ دیدگاه ها

بیکاری بالاتر از بحران دهه سی قرن بیستم در آمریکا

نرخ بیکاری در ماه مارس برای ایالات متحده رقمی بسیار بالا می باشد و برخی تحلیلگران پیش بینی می کنند این کشور بالاترین بیکاری در تاریخ ثبت شده برای سال ۲۰۲۰را تجربه خواهد کرد.

دولت جدید در بغداد و تضعیف موقعیت جمهوری اسلامی در عراق

چند هفته‌ای است که از به روی کار آمدن دولت جدید عراق به ریاست الکاظمی میگذرد. این دولت پس از شش ماه اعتراضات مردمی به فقر گستره، فساد و دزدی احزاب و دولت ونبود آزادی‌های سیاسی و اعتراض مردمی به سرسپردگی دولت و احزاب به جمهوری اسلامی، به سر کار آمد. این اعتراضات که عمدتا در مناطق تحت نفوذ نیروهای شیعی طرفدار جمهوری اسلامی جریان داشت، موقعیت این احزاب در عراق را به شدت تضعیف نموده بود و دولت عمدتا برخاسته از هم پیمانان شیعی در اثر این اعتراضات مجبور به استعفا شده بود.

فیلم و تصویر

تازه ها در این صفحه

Schreiben Sie einen Kommentar